وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:رئوف محمدی پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:30 سال
تلفن:09188750058
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رزمنده

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:سالار معروفی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:09181761738
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:-