وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: شهر کانی سور ؛ابتدای ورودی شهر،بلوار مولوی کرد
شماره تلفن اداره: 08754623223,08754623558
شماره فاكس: 08754623223
كدپستي: 6653163175
کروکی: